14 Ekim 2009 Çarşamba

Komünizmi Yahudiler Kurdu

Komünizmi Yahudiler Kurdu Tarih 13 Ekim 2009, 17:29 Editör HaBeR oNaY

Eşit yurttaşlar, kardeşler, müminler, karılar, kocalar, köleler ve efendiler ne kadar eşittirler? Eşitlik bir yasa mı, yoksa ideal midir? Eşitlik, ' insanların gelecekleri ya da ütopyaları' üzerine fikir geliştirirken tartışmadan, konuşmadan geçemedikleri tek kavramdır.

Eşitsizlik hali, ayni insanları isyana ve reddetmeye sevk eden, hemen ortadan kaldırılması gereken bir haldir. Bu anlamda eşitlik; dinamik duygularımızı ateşleyen nadir arzularımızdandır. Bir sekliyle halkın geniş kısmında sempati toplayabilen ideolojilerin, gelecek tasavvurlarını “eşitlik” kavramı üzerinden kurduklarını biliyoruz. Hemen hemen bütün dinlerde ve sosyal-siyasal önerilerde, “eşit olmak”, vaat edilen ya da lütfedilen bir yasam halidir.

 

Eşitliğin, fiziksel özelliklerimizden dolayı imkânsız bir yasa olabileceğini biyologlar kanıtladılar. Elbette ki bu kanıt, bizlerin sosyal/siyasal idraklerimizde dikkate alabileceğimiz bilimsel bir kanıt değildi. Dinlerin, ütopyaların ve ideolojilerin, eşitliğin biyolojik ya da matematiksel sağlamalarına ihtiyacı yoktur. Eşitlik kuramı geniş kitleleri ikna edebilecek tek metafordur. Peki, bu ikna gücü yüksek eşitlik neydi? Kim karar verebilirdi ne olduğuna?

 

“Eşitlik sorunu”, beşer tabiatı hakkındaki tasavvurlarımıza değindir. Bu itibarla felsefi ve dini soruna bağlanır. Ama aynı zamanda “adil toplum” hakkında beklediğimiz modele de değgindir. Bu itibarla sosyo-politik boyuta da sahiptir.” (1)

Adil Toplum Tasavvuru ve Eşitlik:

Eşitliği bir yasa olarak kabul edelim, bu yasayı, dinler, hukuklar, güçler(devlet), siyaset ya da vicdanlarımız mı belirlemelidir?

Eşitsizlik, dünya tarihinde neredeyse her devirde yaşanmıştır. Eşitsiz yaşatılmanın ise en nihayetinde, isyanlar vukuu bulmuştur. Bu isyanlara karşılık olarak; katliam, sürgünler ve türlü cezalandırmalar gibi cevaplar verilmiştir. Kimi zaman eşitsizlikle mücadele edilip ona karşı zaferler kazanılmış, başka bir eşitsizlik halleri için hep savaşılmıştır.Devamı>>>


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Bu mesajı Bu Müthiş Gruba Üye Olduğunuz ve İyi BirŞey Yaptığınız için aldınız: Google Grupları "ekşi sözlük - eksi sozluk" grubu.
 Bu gruba posta göndermek için hiç düşünmeyin içinizden geldiği gibi mail atın : eksi_sozluk@googlegroups.com
 Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için (Ki Biz Bunu Asla İstemeyiz)şu adrese e-posta gönderin: eksi_sozluk-unsubscribe@googlegroups.com
 http://groups.google.com/group/eksi_sozluk?hl=tr adresini ve bu grubu ziyaret edin

-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Hiç yorum yok: